پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام سوره به «قلب قرآن» معروف است؟

1 پاسخ 1

سوره «يس» به قلب قرآن معروف است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کدام سوره به قلب قرانمعروف است) (کدام سوره به قلب قران معرف است) (معروف ترین تراژدی یونان) (كدام سوره عروس قران است) (قلب قران) (معماهاي سوره) () (کدام سوره قرآن تعدادکلماتش برابرباتعدادسوره های قرآن است)