پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام سوره به سوره « امام حسین ـ علیه السلام ـ » معروف است؟

1 پاسخ 1

سوره «فجر» به سوره امام حسين ـ عليه السلام ـ معروف است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کدام سوره به سوره امام حسین معروف است) (كدام سوره به سوره امام حسين معروف است) (سوره معروف به امام حسین) (کدام سوره به سوره امام حسین معروف است؟) (سوره امام حسین) (كدام سوره به سوره امام حسين معروف است؟) (کدام سوره به سوره امام حسین معروف است ) () (کدام سوره قران به امام حسین منسوب شده است) (کدام سوره به سوره امامحسین معروفاست) ("کدام سوره به امام حسین معروف است")