پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چند سوره با «اِنّا» شروع می‌شود؟

1 پاسخ 1

چهار سوره با «انّا» آغاز مي‌شود: «1. فتح، 2. نوح، 3.قدر، 4. كوثر».


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چند سوره با إنا شروع میشدم) (چند سوره با انا شروع می شود) (سوره های مدنی طی چند سال نازل شدند)