پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سوره‌ای که همنام یکی از «فروع دین» است چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

سورة «حج».


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره ای که به نام یکی از فروع دین است) (سوره ای که به نام فروع دین است) (سوره ای که همنام فروع دین است) (سوره ای که همنام یکی از فروع دین است؟) (سوره ای که همنام یکی از فروع دین است) (کدام سوره همنام یکی از فروع دین است) (سوره ای که هم نام یکی از فروع دین است) (کدام سوره همنام فروع دین است) (سوره ای همنام فروع دین) (سوره همنام فروع دین) (سوره همنام اصول دین) (فروع دین را نام ببرید) () (سوره اي كه همنام با يكي از اصول الدين است چه نام دارد) (سوره ای که هم نام فروع دین است) (فروع دين را نام ببريد؟) (فروع دین رانام ببرید) (فروع دین) (سوره اي كه همنام يكي از "فروع دين" هست چه نام دارد؟ ) (اصول و فروع دین را نام ببرید) (کدام سوره همنام یکی از شهرهای ایران است) (اصول و فروع دین) (کدام سوره همنام یکی از دانشمندان است)