پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سوره‌ای که همنام یکی از «فروع دین» است چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

سورة «حج».


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره ای که به نام یکی از فروع دین است) (سوره ای که به نام فروع دین است) (سوره ای که همنام یکی از فروع دین است؟) (سوره ای که همنام فروع دین است) (سوره ای که همنام یکی از فروع دین است) (کدام سوره همنام یکی از فروع دین است) (کدام سوره همنام فروع دین است) (سوره ای که هم نام یکی از فروع دین است) (فروع دین را نام ببرید) () (سوره اي كه همنام با يكي از اصول الدين است چه نام دارد) (فروع دين را نام ببريد؟) (فروع دین رانام ببرید) (سوره اي كه همنام يكي از "فروع دين" هست چه نام دارد؟ ) (اصول و فروع دین) (فروع دین) (کدام سوره همنام یکی از شهرهای ایران است) (کدام سوره همنام یکی از دانشمندان است) (اصول و فروع دین را نام ببرید)