پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


«بهترین سورة» قرآن چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

بهترين سوره قرآن «يس» است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بهترین سوره قرآن چه نام دارد؟) (بهترین سوره قرآن) (بهترین سوره قرآن چه نام دارد)