پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


«کوچکترین سورة» قرآن دارای چند حرف است؟

1 پاسخ 1

كوچكترين سوره قرآن داراي «42» حرف است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کوچکترین شهرایران) (کوچکترین سوره قرآن)