پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


«کوچکترین حیوان» که در قرآن به آن اشاره شده چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

كوچكترين حيوان «پشه» است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نام بزرگترین و کوچکترین حیوانی که در قرآن) (کوچک ترین حیوان که درقران به آن اشاره شده است)