پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


«بزرگترین حیوان» که نامش در قرآن ذکر شده چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

بزرگترين حيوان «فيل» است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بزرگترین حیوان در قران) () (بزرگترین حیوان درقرآن)