پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


«بهترين شب» كه در قرآن به آن اشاره شده چه شبي است؟‌

1 پاسخ 1

بهترين شب در قرآن «شب قدر» است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بهترین شب در قران) (بهترین شب در قرآن) (بهترین شب درقران) ()