پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


«بهترین شب» که در قرآن به آن اشاره شده چه شبی است؟‌

1 پاسخ 1

بهترين شب در قرآن «شب قدر» است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بهترین شب در قران) (بهترین شب در قرآن) (بهترین شب درقران) ()