پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


«کمترین حرفی» که در قرآن به کار رفته چه حرفی است؟

1 پاسخ 1

كمترين حرف نيز حرف «ظاء» مي‌باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کمترین حرف در قران) ()