پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


«منفورترین امر حلال» نزد خداوند که در قرآن نیز به آن اشاره شده است چیست؟

1 پاسخ 1

منفورترين كار حلال نزد خداوند «طلاق» است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(منفورترین امر حلال در قران) (منفورترین کار حلال نزد خداوند) () (منفورترین حلال نزد خداوند) (منفورترین امر حلال نزد خدا) (منفورترین امر حلال در قرآن) (منفورترین امر حلال)