پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


«عظیم‌ترین آیات» قرآن کریم کدامند؟

1 پاسخ 1

عظيم‌ترين آيات «بسم الله الرحمن الرحيم» مي‌باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عظیمترین ایات) (عظیم ترین آیه فرآن)