پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


«بزرگترین آیة» قرآن در کدام سوره قرار دارد؟

1 پاسخ 1

«آيه 282 سوره بقره» بزرگترين آيه قرآن است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بزرگترین آیه قرآن در سوره ) (بزرگترین آیه قران در کدام سوره قرار دارد؟)