پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مهم‌ترین «آیة» قرآن چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

مهم‌ترين آيه «آية الكرسي» است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مهمترین آیه قرآن) (مهمترین ایه قران) (مهمترین ایه قران چه نام دارد) (مهمترین آیه قران) (مهم ترین آیه قرآن) () (مهمترين ايه قران) (مهم ترین سوره قران) (مهمترین آیه قرآن چیست؟) (مهم ترین ایه قران) (مهم ترین ایه قران چه نام دارد)