پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کوچکترین «سورة» قرآن چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

كوچكترين سوره قرآن «كوثر» مي‌باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کوچکترین سوره قران،چه نام دارد؟) (کوچکترین سوره قرآن چه نام دارد) (کوچکترین سوره قرآن) (کوچکترین سوره قران چه نام دارد) (کوچکترین سوره قرآن چه نام دارد؟) (كوچكترين سوره قرآن چه نام دارد) (کوچکترین سوره قران چه نام دارد؟) (کوچکترین شهرایران) (نام کوچکترین سوره قران ) (کوچکترین سوره قران) (35 .كوچكترين سورة، قرآن چه نام دارد؟) (کوچکترین سوره قرآن چه نام دارد ؟)