پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


«بهترین نوشیدنی» که در قرآن به آن اشاره شده است چیست؟

1 پاسخ 1

بهترين نوشيدني كه در قرآن به آن اشاره شده است «شير» مي‌باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بهترین نوشیدنی در قرآن) (بهترین نوشیدنی در قران) (بهترین نوشیدنی در قران چیست) (بهترین نوشیدنی درقران) () (بهترين نوشيدني درقرآن) (بهترین نوشیدنی چیست) (بهترین نوشیدنی که در قرآن آمده است چیست؟) (بهترين نوشيدني در قرآن) (بهترین نوشیدنی که درقرآن به آن اشاره شده) (نوشیدنیها در قران) (بهترین نوشیدنی که در قرآن به آن اشاره شده) (بهترین نوشیدنی درقرآن) (بهترین نوشیدنی که درقران به ان اشاره شده است) (بهترين نوشيدني كه درقران به آن اشاره شده) (بهترین نوشیدنی اشاره شده در قرآن) (بهترین نوشیدنی که در قران ذکر شده) (بهترین نوشیدنی و بهترین غذا در قران چیست) (بهترين نوشيدني در قران) (بهترین نوشیدنی که درقران اشاره شده است کدام است) (بهترین خوردنی درقران)