پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بزرگترين «سورة» قرآن چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

بزرگترين سوره قرآن سوره «بقره» است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نام بزرگترین سوره قران چه نام دارد)