پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام «قرآن» چند بار در قرآن آمده است؟

1 پاسخ 1

نام «قرآن» هفتاد بار در قرآن آمده است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نام قران چندباردرقران امده است) () (نام قران چند بار در قران امده است) (نام قران چند بار در قران امده) (نام قران چندباردرقران امده) ("نام قرآن چند بار در قرآن آمده است") (نام پیامبر چند بار در قرآن آمده است)