پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


قرآن با چند «بسم الله الرحمن الرحیم» شروع می‌شود؟

1 پاسخ 1

قرآن با «يك» بسم الله الرحمن الرحيم آ‌غاز مي‌شود.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قران با چند بسم الله شروع می شود) (قران با چند بسم الله شروع میشود) ()