پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


قرآن چند «همزه» دارد؟

1 پاسخ 1

«3272» عدد همزه در قرآن بكار رفته است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده