پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چه تعداد «تشدید» در قرآن وجود دارد؟

1 پاسخ 1

«19253» عدد تشديد در قرآن به كار برده شده است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده