پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چه تعداد «محل وقف» در قرآن وجود دارد؟

1 پاسخ 1

تعداد «5098» محل وقف در قرآن وجود دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چه تعداد محل وقف در قرآن وجود دارد)