پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


قرآن چند «بسم الله الرحمن الرحیم» دارد؟

1 پاسخ 1

قرآن «114» بسم الله الرحمن الرحيم دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده