پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


قرآن چند «فتحه» دارد؟

1 پاسخ 1

قرآن كريم داراي «93243» فتحه است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قران چند فتحه دارد) (قران داراي چند فتحه است) (در قران چند فتحه دارد)