پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


EMC چیست؟

1 پاسخ 1

EMC سرنام عبارت Electromagnetic Compatibility و به معنای سازگاری الکترومغناطیسی می باشد. مداری از لحاظ EMC کیفیت بالا دارد که قطعات آن بر روی قطعات و محیط اطراف خود نه تاثیر بگذارند و نه از آن ها تاثیر بگیرند. این تاثیر می تواند از طریق هدایت (Conduction)، تزویج خازنی (Capacitive Coupling)، تزویج مغناطیسی (Inductive Coupling) و تزویج تشعشعی (Radiative Coupling) باشد. هرچه فرکانس سیگنال های مدار افزایش یابد احتمال ایجاد این تاثیر بیشتر می شود و لازم است طراح دقت بیشتری بر نحوه ی چیدمان (Placement) عناصر و ترسیم مسیرهای (Track) مدارچاپی داشته باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(emc چیست) (emc چیست؟) (emcچیست) (EMCچیست؟) (EMC چيست) (چیست emc) () (EMCچیست ) (emc+چیست) ( emc?چیست)