پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


معماری نرم افزار لیگ Mixed Reality چگونه است؟

1 پاسخ 1

نمودار زیر معماری توزیع شده نرم افزار لیگ واقعیت ترکیبی (Mixed Reality) را نشان می دهد. در ادامه توضیح مختصری از هر ماژول آورده شده است. تمامی ماژول ها از XML برای ارتباط با یکدیگر بهره می برند.Server: مدیریت ارتباط بین ماژول ها را برعهده دارد. همچنین مسائل شبیه سازی از جمله فیزیک و قوانین بازی را کنترل می کند.
Vision Tracking: این ماژول عکس های گرفته شده از دوربین را پردازش می کند. این عکس ها برای بدست آوردن موقعیت ربات ها و انتقال آن به فضای مجازی مورد استفاده قرار می گیرند. اطلاعات پردازش شده برای سرور ارسال می شود.
Graphics: این ماژول مسئول نمایش آن چیزی است که در مسابقه در حال اتفاق است. این ماژول هر چیزی که سرور از آن تقاضا کرده است (مانند توپ یا نتیجه بازی) را نمایش می دهد.
Clients: مغز ربات ها. هر تیم بر اساس استراتژی خود به طور مستقل کلاینت های خود را پیاده سازی می نماید. تصمیم نهایی کلاینت ها برای سرور ارسال می گردد.
Robot Control: دستورات مربوط به ربات ها را از سرور دریافت کرده و آنها را به دستورات قابل فهم برای ربات ها در آورده و برای آنها ارسال می کند. در حال حاضر این کار توسط سنسور مادون قرمز (Infrared) صورت می گیرد.
Operator: واسطی برای ارتباط با سرور. با استفاده از این واسط می توان یک مسابقه را شروع/متوقف نمود و یا ماژولی را قطع کرد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده