پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور فلسطین اشغالی چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت فلسطین اشغالی (Occupied Palestine) قدس (Quds) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت فلسطین) (پایتخت فلسطین کجاست؟) (پايتخت فلسطين) (پایتخت کشور فلسطین) (فلسطین کجاست) (پایتخت فلستین) (پایتخت فلسطین کجاست) (پايتخت كشور فلسطين) (پایتخت فلسطین ) (نام پایتخت فلسطین) (پایتخت فلسطین اشغالی) (پایتخت فلسطین چه نام دارد؟) () (پایتخت فلسطین؟) (پایتخت فلسطين) (بايتخت فلسطين) (کشور فلسطین کجاست) (بايتحت فلستين) (مرکز کشور فلسطین) (پایتخت فلسطین است) (فلسطین اشغالی) (پایختخت فلسطین)