پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کویجان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کویجان 352479 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کویجان باید ابتدا 0352479 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کویجان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0352479123456 را وارد نمایید. شهرستان کویجان از توابع استان یزد می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کویجان)