پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام ..پسری 12ماهه دارم وزنش 8/200است آیا وزنش مناسب است خیر در ضمن قدش 75است

1 پاسخ 1

سلام - بسنگی دارد وزن تولدش چقدر بوده و منحنی رشد او چگونه بالا رفته است

برگرفته از : http://www.behdadipour.com/ (گیتی بهدادی پور)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده