پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان توتک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان توتک 352585 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان توتک باید ابتدا 0352585 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در توتک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0352585123456 را وارد نمایید. شهرستان توتک از توابع استان یزد می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده