پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


طول جغرافیایی کره شمالی چیست؟

1 پاسخ 1

کره شمالی در طول جغرافیایی 127 درجه و 0 دقیقه شرقی ( Longitude: 127 00 E) واقع شده است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده