پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مدآباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مدآباد 666434 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مدآباد باید ابتدا 0666434 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مدآباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0666434123456 را وارد نمایید. شهرستان مدآباد از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مدآباد)