پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گلچهران/ملیجان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گلچهران/ملیجان 665329 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گلچهران/ملیجان باید ابتدا 0665329 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گلچهران/ملیجان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0665329123456 را وارد نمایید. شهرستان گلچهران/ملیجان از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده