پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گایکان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گایکان 666228 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گایکان باید ابتدا 0666228 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گایکان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0666228123456 را وارد نمایید. شهرستان گایکان از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گایکان)