پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کیجالی سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کیجالی سفلی 662239 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کیجالی سفلی باید ابتدا 0662239 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کیجالی سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0662239123456 را وارد نمایید. شهرستان کیجالی سفلی از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده