پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فیال چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فیال 662226 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فیال باید ابتدا 0662226 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فیال زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0662226123456 را وارد نمایید. شهرستان فیال از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده