پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شول آباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شول آباد 666322 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شول آباد باید ابتدا 0666322 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شول آباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0666322123456 را وارد نمایید. شهرستان شول آباد از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده