پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور عراق چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت عراق (Iraq) بغداد (Baghdad) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت عراق چه نام دارد؟) () (پایتخت کشور عراق) (پایتخت عراق) (نام پایتخت عراق) (پایتخت کشورعراق) (پایتخت عراق چه نام دارد)