پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان زیرسنگ سیاب/گرخوشاب چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان زیرسنگ سیاب/گرخوشاب 663679 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان زیرسنگ سیاب/گرخوشاب باید ابتدا 0663679 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در زیرسنگ سیاب/گرخوشاب زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0663679123456 را وارد نمایید. شهرستان زیرسنگ سیاب/گرخوشاب از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده