پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان رومیانی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان رومیانی 663653 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان رومیانی باید ابتدا 0663653 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در رومیانی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0663653123456 را وارد نمایید. شهرستان رومیانی از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده