پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


طول جغرافیایی نارو چیست؟

1 پاسخ 1

نارو در طول جغرافیایی 166 درجه و 55 دقیقه شرقی ( Longitude: 166 55 E) واقع شده است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده