پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ده کبودچواری چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ده کبودچواری 663743 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ده کبودچواری باید ابتدا 0663743 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ده کبودچواری زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0663743123456 را وارد نمایید. شهرستان ده کبودچواری از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده