پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ده رحم چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ده رحم 663532 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ده رحم باید ابتدا 0663532 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ده رحم زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0663532123456 را وارد نمایید. شهرستان ده رحم از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده