پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چناردمچهر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چناردمچهر 663632 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چناردمچهر باید ابتدا 0663632 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چناردمچهر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0663632123456 را وارد نمایید. شهرستان چناردمچهر از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چناردمچهر)