پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان توده زن چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان توده زن 665324 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان توده زن باید ابتدا 0665324 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در توده زن زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0665324123456 را وارد نمایید. شهرستان توده زن از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(توده زن)