پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تنگ فنی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تنگ فنی 663442 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تنگ فنی باید ابتدا 0663442 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تنگ فنی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0663442123456 را وارد نمایید. شهرستان تنگ فنی از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده