پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تشکن چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تشکن 663574 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تشکن باید ابتدا 0663574 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تشکن زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0663574123456 را وارد نمایید. شهرستان تشکن از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()