پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ترشاب چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ترشاب 665434 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ترشاب باید ابتدا 0665434 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ترشاب زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0665434123456 را وارد نمایید. شهرستان ترشاب از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()