پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پهلوانکل چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پهلوانکل 665467 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پهلوانکل باید ابتدا 0665467 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پهلوانکل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0665467123456 را وارد نمایید. شهرستان پهلوانکل از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()