پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پشت باغ ضرونی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پشت باغ ضرونی 663636 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پشت باغ ضرونی باید ابتدا 0663636 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پشت باغ ضرونی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0663636123456 را وارد نمایید. شهرستان پشت باغ ضرونی از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()